Câu đố về vật dụng:

Ra khỏi ngõ trèo lên đầu
Về nhà lặng lẽ, không câu hỏi chào
Là cái gì?