Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tô Châu cách một chuyến đò
Thăm lăng Mạc Cửu, Mũi Nai nơi nào?