Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Mênh mông trời biển một màu
Đảo xanh rồng quý chờ người đến chơi?