Câu đố về động vật:

Vừa bằng hột đỗ, ăn giỗ cả làng.
(Là con gì?)