Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Trạng gì chẳng đỗ chẳng quan
Tên kêu eng éc dân gian phục tài?
(Là ai?)