Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Mênh mông không sắc, không hình
Gợn trên sóng nước, rung rinh lúa vàng.
Dắt đàn mây trắng lang thang
Hương đồng, cỏ nội gửi hương đem về.
(Là gì?)