Câu đố về thực vật và hoa quả:

Có cây mà chẳng có cành
Có quả để dành mà cúng tổ tiên.
(Là cây gì?)