Oai phong áo giáo che thân,
Thế mà nhút nhát đầu thân thụt thò,
Thi bao nhiêu trận chẳng lo,
Cúp vàng về chậm môn bò là tôi.

Đố là con gì?

con rùa - truyện chú mèo con