Câu đố về đồ vật:

Đường ngang ngõ tắt tứ bề
Ai chưa thuộc nẻo, đi về đều xem?