Câu đố hoa gì:

Hoa gì còn ngủ còn đông
Khi bừng sắc thắm mênh mông xuân về?