Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì tên gọi loài chim
Ca hay, hót gói; cây rừng hòa theo?