Câu đố tỉnh thành:

Mẫu Sơn núi đẹp bốn mùa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Chi Lăng hiểm trở non xanh
Một thời chiến tích lưu danh muôn đời?