Câu đố về đồ vật:

Có mắt mà chẳng biết nhìn
Phải nhờ người khác mới tin vào mình?