Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào ở tỉnh Hải Dương
Khi xưa Nguyễn Trãi đã thường ẩn cư?