Câu đố tổng hợp:

Mặt trời lên cao
Dưới sân đứng bóng
Bà đi đón cháu
Phải đội nón vào
Là buổi nào vậy?