Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Hàng trăm tấm ván
Một vạn thằng dân
Thằng nào cởi trần
Thì chui xuống hố.
(Là gì?)