Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì năm múi năm khe?