Câu đố về vật dụng:

Mặt dài chỉ có một tai
Một miệng không lười nói tài lắm thay
Là cái gì?