Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Xưa kia núi gọi “Rọi Đèn”
Vua Lê xuất khẩu thành thơ, nói gì?