Câu đố về các loài động vật:

Cũng loài vật để giữ nhà
Nhưng sao đen thui, đen thui thế này?