Câu đố về động vật:

Có vòi mà chẳng phải voi
Rình mò cắn trộm no rồi lại bay
Là con gì?