Câu đố về động vật:

Cái mỏ xinh xinh
Hai chân tí xíu
Lông vàng, mát dịu
Chiếp, chiến suốt ngày.
(Là con gì?)