Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Mang tên một thứ quả ngon,
Thêm nặng, nước mắt tuôn rơi chữ gì
Thêm huyền viết phải trừ đi
Thêm "u" dã ngoại là gì mang theo.
(Là những chữ gì?)