Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thợ gì xây cất, cậy nhờ
Nhà cao, cửa rộng nhà nhà yên vui?