Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mái gì khi trẻ thì đen?