Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Sớm bước vào "Nghề thợ cưa"
"Những ngày thơ ấu” năm xưa đói nghèo
Cũng vì cuộc sống gieo neo
"Hai dòng sữa cạn" đói meo gầy mòn
Sống đời "Bỉ vỏ" héo hon
"Trong vực thẳm", "Những đứa con" ra đời
"Thời kỳ đen tối" qua rồi
Thực dân phong kiến trút hơi thở tàn
"Sóng gầm" sét nổ ầm vang
"Cơn bão đã đến" xóm làng đứng lên.
(Là ai?)