Ăn vào một cái no lòng, bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?

Câu đố về thức ăn:

Ăn vào một cái no lòng
Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?

Đáp án: Bánh ít

Để nguyên - thân với bầu trời, bỏ đầu - thân với miệng, môi con người, thêm sắc - màu của mây trời, nhởn nhơ trong nắng thu tươi sắc vàng.

Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - thân với bầu trời
Bỏ đầu - thân với miệng, môi con người.
Thêm sắc - màu của mây trời
Nhởn nhơ trong nắng thu tươi sắc vàng.
(Là chữ gì?)

Đáp án: Chữ trắng

Đôi ta kết tóc xe tơ, tháng năm gắn bó, chẳng rời một giây?

Câu đố về cây:

Đôi ta kết tóc xe tơ
Tháng năm gắn bó, chẳng rời một giây?

Đáp án: Cây rau sam

Theo dòng nước chảy muôn nơi Đắp bồi bờ bãi, ngô khoai mượt mà?

Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Theo dòng nước chảy muôn nơi

Đắp bồi bờ bãi, ngô khoai mượt mà?

Đáp án: Phù sa

Mặc áo màu lửa, kêu vang trên đường, khẩn trương dũng cảm, coi thường hiểm nguy?

Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Mặc áo màu lửa
Kêu vang trên đường
Khẩn trương dũng cảm
Coi thường hiểm nguy?

Đáp án: Lính cứu hỏa