Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trời mưa sao bảo bóng bay
Cha đã mất sớm, mẹ theo chồng bỏ em?

Đố là gì?