Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về thăm quận Tây Hồ
Thăm qua “Trích Sài” đồng tên chùa gì?