Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Mà nay áo vải cờ đào”.
Dấy quấn khởi nghĩa kéo vào Thăng Long
Nhân dân trên dưới một lòng
Mùng ba, Kỷ Dậu, tan tành giặc Thanh?