Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Quanh năm chỉ biết biển khơi
Bạn bè nắng gió, chị em mây trời
Dưới thì nước dập, sóng dồi
Trên trời lửa đốt một vùng mênh mông
Khoan tìm mỏ quý đáy sâu
Làm giàu đất nước, vàng kia thua gì?