Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Nghìn năm thăm thẳm đêm đêm
Một con thác sáng bừng lên muôn vùng?

Đố là sông gì?