Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào kháng chiến chín năm
Tàu Pháp tan xác đi vào lời ca?

Đố là sông gì?