Câu đố về con người và địa danh:

Lượn vòng bên Phú Văn Lâu
Mãi là thiếu nữ nặng câu ân tình
Là sông nào?