Câu đố con gì:

Con gì liếp chiếp, lon chon
Trông xa như cục bông gòn biết đi?