Câu đố về vật dụng:

Anh bên kia sông, em bên này sông
Anh đuổi cùng vòng chẳng bắt được em
Là cái gì?