Câu đố về động vật:

Lưng gù có mái cong che
Bốn chân chậm chậm đi nghe nặng nề
Là con gì?