Câu đố về đồ vật:

Miệng em hai lưỡi sinh đôi
Hai lưỡi mà chỉ một lời, lạ thay?