Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì tuyết trắng rơi rơi
Rừng xanh, bóng mát; đón mời khách thăm?