Câu đố về vật dụng:

Lưng đứng thẳng
Bụng rỗng không
Ăn đồ dùng
Ăn quần áo
No no rồi
Cửa đóng lại
Là cái gì?