Câu đố về vật dụng:

Thỏa thuê người uống nước trong
Riêng tôi số phận long đong thế này
Nước màu trong lọ đong đầy
Tôi uống vài giọt dạ dày đã nó
Là cái gì?