Câu đố về thực vật:

Mình toàn da cóc lạ đời
Ruột chứa toàn trứng, ngát trời hương thơm
Là quả gì?