Câu đố về thực vật, hoa quả:

Loài cây chẳng tự nuôi mình
Xuống đất thì chết, lên cành lại tươi
Những cây cổ thụ lâu đời
Cây nào chẳng bị bám đôi ba cành.
(Là cây gì?)