Câu đố về thực vật:

Lúc còn trẻ mặc áo xanh
Về già mặc áo vàng chanh lạ đời
Ruột mềm vị ngọt ai ơi
Nhiều no, ít đủ tình người thủy chung
Là quả gì?