Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Lượn dòng quanh xứ cố đô
Con thuyền chở mộng, giọng hò vút cao?

Đố là sông gì?