Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ngăn đôi Đà Nẵng, Thừa Thiên
Đèo gì đệ nhất cùng quan nước mình?