Câu đố về thức ăn:

Lôm côm từng hạt sữa non
Cho sắc thêm vào, xanh vỏ vàng nhân?