Câu đố về động vật:

Thủy cung là đất quê hương
Vì mắc phải lưới tha phương lên bờ
Dạ sầu đất lạ bơ vơ
Mà sao bao kẻ hồ đồ bảo tươi
Là con gì?