Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Sừng sững mà đứng giữa trời 

Trời xô không đổ, trời mời không đi?

Đố là gì?