Câu đố về động vật:

Gà gì ăn sẵn, chẳng biết đi kiếm mồi?